Γυάλισμα – Κέρωμα

Με το γυάλισμα επιτυγχάνονται η διόρθωση προβλημάτων βαφής (πχ γρατσουνιές) & η αφαίρεση θαμπάδας.Ενώ το κέρωμα προστατεύει το χρώμα από διάφορους παράγοντες όπως όξινη βροχή, άλατα, κουτσουλιές κλπ.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το